pb.pl
11,0000 zł
1,85% 0,2000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Wyniki finansowe - ORZBIALY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 175 075 149 449 177 199 152 880
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 104 5 632 80 3 453
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 275 3 372 -336 3 072
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 996 2 861 -673 2 459
Amortyzacja (tys. zł) 2 247 2 254 2 352 2 216
EBITDA (tys. zł) 12 351 7 886 2 432 5 669
Aktywa (tys. zł) 364 406 348 431 349 502 402 557
Kapitał własny (tys. zł)* 249 321 263 080 255 926 260 564
Liczba akcji (tys. szt.) 16 650,649 16 650,649 16 650,649 16 650,649
Zysk na akcję (zł) 0,420 0,172 -0,040 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,974 15,800 15,370 15,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej