pb.pl
10,8000 zł
-3,14% -0,3500 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Wyniki finansowe - ORZBIALY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 162 044 173 247 179 044 163 028
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 537 8 821 5 227 6 062
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 012 8 713 3 894 6 704
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 074 6 747 2 904 5 449
Amortyzacja (tys. zł) 2 428 2 527 2 489 2 367
EBITDA (tys. zł) 10 965 11 348 7 716 8 429
Aktywa (tys. zł) 389 746 384 699 360 940 368 562
Kapitał własny (tys. zł)* 251 315 253 583 261 828 268 108
Liczba akcji (tys. szt.) 16 650,649 16 650,649 16 650,649 16 650,649
Zysk na akcję (zł) 0,425 0,405 0,174 0,327
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,093 15,230 15,725 16,102
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej