pb.pl
11,0000 zł
1,85% 0,2000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Wyniki finansowe - ORZBIALY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 265 125 081 171 126 162 726
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 114 3 555 -1 996 1 510
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 396 3 025 -3 730 -289
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 440 1 185 -11 510 -801
Amortyzacja (tys. zł) 2 290 2 377 2 389 2 369
EBITDA (tys. zł) 6 404 5 932 393 3 879
Aktywa (tys. zł) 372 721 389 833 380 954 387 622
Kapitał własny (tys. zł)* 252 390 244 807 238 671 244 856
Liczba akcji (tys. szt.) 16 650,649 16 650,649 16 650,649 16 650,649
Zysk na akcję (zł) 0,207 0,071 -0,691 -0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,158 14,703 14,334 14,705
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej