2,5400 zł
-2,31% -0,0600 zł
Orzeł SA (ORL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ORZLOPONY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 977 13 702 5 645 9 036
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -946 -505 -912 -701
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 288 -895 -1 322 -1 081
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 021 -785 -1 319 -1 115
Amortyzacja (tys.) 810 984 796 825
EBITDA (tys.) -136 479 -116 124
Aktywa (tys.) 58 064 52 280 54 077 54 145
Kapitał własny (tys.)* 10 784 8 447 8 568 7 454
Liczba akcji (tys. szt.) 7 878,888 7 878,888 7 878,888 7 878,888
Zysk na akcję (zł) -0,130 -0,100 -0,167 -0,141
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,369 1,072 1,088 0,946
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej