2,5400 zł
-2,31% -0,0600 zł
Orzeł SA (ORL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ORZLOPONY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 803 16 375 4 953 7 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 072 227 -298 488
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 035 98 -404 -19
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 160 -110 -293 34
Amortyzacja (tys.) -357 181 420 759
EBITDA (tys.) 715 408 122 1 247
Aktywa (tys.) 36 160 48 872 54 784 53 954
Kapitał własny (tys.)* 12 636 12 064 11 771 11 805
Liczba akcji (tys. szt.) 7 878,888 7 878,888 7 878,888 7 878,888
Zysk na akcję (zł) 0,147 -0,014 -0,037 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,604 1,531 1,494 1,498
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej