2,5400 zł
-2,31% -0,0600 zł
Orzeł SA (ORL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ORZLOPONY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 706 6 001
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 79 23
Zysk (strata) brutto (tys.) 208 3
Zysk (strata) netto (tys.)* 280 53
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 79 23
Aktywa (tys.) 29 088 31 392
Kapitał własny (tys.)* 10 987 10 794
Liczba akcji (tys. szt.) 7 878,888 7 878,888
Zysk na akcję (zł) 0,035 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,394 1,370
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej