14,6500 zł
-2,01% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 410 50 306 36 940 53 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 602 8 241 9 344 10 371
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 719 2 510 7 103 7 207
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 766 2 374 6 001 5 294
Amortyzacja (tys.) 1 361 1 311 705 684
EBITDA (tys.) 10 963 9 552 10 049 11 055
Aktywa (tys.) 836 770 828 026 846 197 862 014
Kapitał własny (tys.)* 394 235 394 307 399 023 411 499
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,677 0,237 0,600 0,529
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,424 39,431 39,902 41,150
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej