14,0000 zł
-2,10% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 878 30 211 38 396 31 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 015 9 313 1 798 1 673
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 048 9 271 1 765 1 473
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 523 7 487 1 380 1 209
Amortyzacja (tys.) 498 556 545 588
EBITDA (tys.) 2 513 9 869 2 343 2 261
Aktywa (tys.) 213 097 215 154 269 038 306 112
Kapitał własny (tys.)* 160 924 168 311 169 691 170 900
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,190 0,936 0,173 0,151
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,116 21,039 21,211 21,363
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej