14,0000 zł
-2,10% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 711 33 356 32 694 32 694
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 781 11 929 1 731 1 731
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 162 12 164 1 858 1 858
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 796 9 739 1 562 1 562
Amortyzacja (tys.) 461 492 486 486
EBITDA (tys.) 7 242 12 421 2 217 2 217
Aktywa (tys.) 192 796 193 697 195 722 195 722
Kapitał własny (tys.)* 148 259 157 840 159 402 159 402
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,725 1,217 0,195 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,532 19,730 19,925 19,925
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10