14,0000 zł
-2,10% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 35 362 23 790 23 872 60 803
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 304 7 415 187 299
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 881 8 095 870 895
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 169 6 561 457 925
Amortyzacja (tys.) 237 311 344 557
EBITDA (tys.) 8 541 7 726 531 856
Aktywa (tys.) 157 134 170 665 173 796 202 641
Kapitał własny (tys.)* 134 521 141 082 141 538 142 463
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,896 0,820 0,057 0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,815 17,635 17,692 17,808
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej