15,2500 zł
1,67% 0,2500 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 III Q 2007 IV Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 225 28 718 39 407
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 451 1 595 901
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 380 1 969 2 209
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 217 1 569 2 264
Amortyzacja (tys.) 203 219 219
EBITDA (tys.) 6 654 1 814 1 120
Aktywa (tys.) 56 307 160 869 154 133
Kapitał własny (tys.)* 31 057 125 088 127 352
Liczba akcji (tys. szt.) 5 500,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,949 0,196 0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,647 15,636 15,919
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej