pb.pl
11,7000 zł
1,30% 0,1500 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 931 58 240 29 809 53 961
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 592 13 090 1 245 13 578
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 532 10 103 -3 044 10 633
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 825 5 518 -535 8 593
Amortyzacja (tys. zł) 556 616 903 1 655
EBITDA (tys. zł) 7 148 13 706 2 148 15 233
Aktywa (tys. zł) 878 979 889 744 913 648 932 041
Kapitał własny (tys. zł)* 343 051 353 130 355 971 364 477
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,183 0,552 -0,054 0,859
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,305 35,313 35,597 36,448
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej