14,6500 zł
-2,01% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 67 944 92 580 41 948 29 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 092 6 931 10 591 3 672
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 032 14 499 8 915 676
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 687 10 986 6 632 453
Amortyzacja (tys.) 1 597 2 163 1 189 1 363
EBITDA (tys.) 12 689 9 094 11 780 5 035
Aktywa (tys.) 909 465 899 269 886 420 845 385
Kapitał własny (tys.)* 376 148 393 218 386 147 390 748
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,769 1,099 0,663 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,615 39,322 38,615 39,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej