pb.pl
11,3000 zł
-1,74% -0,2000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 817 70 632 62 597 51 556
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 120 10 638 -644 13 984
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 553 8 172 -2 505 11 695
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 918 9 332 -5 460 10 862
Amortyzacja (tys. zł) 499 524 571 578
EBITDA (tys. zł) 14 619 11 162 -73 14 562
Aktywa (tys. zł) 835 422 846 778 840 501 861 302
Kapitał własny (tys. zł)* 336 119 339 047 345 995 354 622
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,892 0,933 -0,546 1,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,612 33,905 34,600 35,462
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej