14,6500 zł
-2,01% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 58 240 29 809 53 961 69 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 090 1 245 13 578 14 432
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 103 -3 044 10 633 11 121
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 518 -535 8 593 8 784
Amortyzacja (tys.) 616 903 1 655 1 592
EBITDA (tys.) 13 706 2 148 15 233 16 024
Aktywa (tys.) 889 744 913 648 932 041 908 504
Kapitał własny (tys.)* 353 130 355 971 364 477 377 153
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,552 -0,054 0,859 0,878
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,313 35,597 36,448 37,715
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej