14,6500 zł
-2,01% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 70 632 62 597 51 556 43 931
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 638 -644 13 984 6 592
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 172 -2 505 11 695 3 532
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 332 -5 460 10 862 1 825
Amortyzacja (tys.) 524 571 578 556
EBITDA (tys.) 11 162 -73 14 562 7 148
Aktywa (tys.) 846 778 840 501 861 302 878 979
Kapitał własny (tys.)* 339 047 345 995 354 622 343 051
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,933 -0,546 1,086 0,183
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,905 34,600 35,462 34,305
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej