pb.pl
11,3000 zł
-1,74% -0,2000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 382 47 065 64 025 43 134
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 810 9 902 11 856 9 855
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 728 6 674 8 454 6 832
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 617 5 493 6 406 5 758
Amortyzacja (tys. zł) 520 493 494 481
EBITDA (tys. zł) 15 330 10 395 12 350 10 336
Aktywa (tys. zł) 788 772 795 568 815 288 815 795
Kapitał własny (tys. zł)* 304 529 316 506 315 287 331 257
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,862 0,549 0,641 0,576
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,453 31,651 31,529 33,126
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej