14,8500 zł
-3,88% -0,6000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 64 025 43 134 62 817 70 632
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 856 9 855 14 120 10 638
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 454 6 832 11 553 8 172
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 406 5 758 8 918 9 332
Amortyzacja (tys.) 494 481 499 524
EBITDA (tys.) 12 350 10 336 14 619 11 162
Aktywa (tys.) 815 288 815 795 835 422 846 778
Kapitał własny (tys.)* 315 287 331 257 336 119 339 047
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,641 0,576 0,892 0,933
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,529 33,126 33,612 33,905
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej