86,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Wyniki finansowe - PBKM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 285 49 320 49 331 48 661
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 559 2 116 4 078 -663
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 701 1 870 2 263 1 802
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 222 2 218 2 161 1 729
Amortyzacja (tys. zł) 3 457 3 795 3 356 4 600
EBITDA (tys. zł) 8 016 5 911 7 434 3 937
Aktywa (tys. zł) 456 793 702 463 736 484 733 950
Kapitał własny (tys. zł)* 188 242 406 035 411 464 407 204
Liczba akcji (tys. szt.) 5 681,782 5 681,782 9 204,487 9 204,487
Zysk na akcję (zł) 0,919 0,390 0,235 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,131 71,463 44,703 44,240
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej