88,0000 zł
2,33% 2,0000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Wyniki finansowe - PBKM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 794 47 300 43 166 47 217
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 014 7 250 7 466 801
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 286 5 078 7 157 1 756
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 959 4 896 5 806 1 413
Amortyzacja (tys. zł) 1 603 1 921 2 866 3 119
EBITDA (tys. zł) 19 617 9 171 10 332 3 920
Aktywa (tys. zł) 322 184 359 054 425 201 427 001
Kapitał własny (tys. zł)* 114 154 123 871 179 537 181 356
Liczba akcji (tys. szt.) 4 734,820 4 763,054 5 681,782 5 681,782
Zysk na akcję (zł) 3,159 1,028 1,022 0,249
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,109 26,007 31,599 31,919
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej