36,9500 zł
-1,60% -0,6000 zł
PCF Group SA (PCF)

Wyniki finansowe - PCFGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 25 930 26 695 26 694
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 8 386 9 806 4 813
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 9 481 9 576 4 646
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 8 683 8 589 4 556
Amortyzacja (tys.) 0 1 388 1 650 1 491
EBITDA (tys.) 0 9 774 11 456 6 304
Aktywa (tys.) 58 730 0 90 941 0
Kapitał własny (tys.)* 51 730 0 69 168 0
Liczba akcji (tys. szt.) 27 500,000 27 500,000 27 500,000 27 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,316 0,312 0,166
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,881 0,000 2,515 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej