39,7500 zł
1,92% 0,7500 zł
PCF Group SA (PCF)

Wyniki finansowe - PCFGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 41 568 61 565
Kapitał własny (tys.)* 30 042 48 622
Liczba akcji (tys. szt.) 27 500,000 27 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,092 1,768
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej