pb.pl

Wyniki finansowe - PEMUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 076 25 371 7 432 15 026
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 645 1 793 2 085 156
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 187 1 580 2 023 -94
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 187 -1 589 2 023 -94
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 119 117
EBITDA (tys. zł) 645 1 793 2 204 273
Aktywa (tys. zł) 0 43 126 28 392 25 138
Kapitał własny (tys. zł)* 0 -8 858 -5 899 -5 935
Liczba akcji (tys. szt.) 24 308,000 24 308,000 24 308,000 24 308,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 -0,065 0,083 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 -0,364 -0,243 -0,244
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej