7,2000 zł
-0,55% -0,0400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 063 1 980 2 554 2 533
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 -823 -1 066
Zysk (strata) brutto (tys.) -649 -752 -1 027 -1 284
Zysk (strata) netto (tys.)* -742 -851 -1 107 -1 400
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 36
EBITDA (tys.) 0 0 -823 -1 030
Aktywa (tys.) 9 659 8 591 8 918 11 589
Kapitał własny (tys.)* 7 636 6 527 5 430 8 979
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 7 036,042
Zysk na akcję (zł) -0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,276
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej