7,2000 zł
-0,55% -0,0400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 626 -3 465 -5 143
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 124 -1 783 -966 -1 425
Zysk (strata) brutto (tys.) -25 -2 011 -1 212 -1 706
Zysk (strata) netto (tys.)* -171 -462 -110 -827
Amortyzacja (tys.) 156 140 133 132
EBITDA (tys.) 280 -1 643 -833 -1 293
Aktywa (tys.) 10 332 10 450 13 075 12 579
Kapitał własny (tys.)* -5 066 -5 627 -5 930 -6 490
Liczba akcji (tys. szt.) 11 137,758 11 137,758 11 137,758 11 137,758
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,041 -0,010 -0,074
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,455 -0,505 -0,532 -0,583
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej