7,2000 zł
-0,55% -0,0400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 297 3 485 3 997 4 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -319 -1 811 -432 -1 421
Zysk (strata) brutto (tys.) -415 -1 927 -566 -1 549
Zysk (strata) netto (tys.)* -568 -1 923 -595 -1 506
Amortyzacja (tys.) 147 152 164 163
EBITDA (tys.) -172 -1 659 -268 -1 258
Aktywa (tys.) 12 478 11 825 11 891 11 151
Kapitał własny (tys.)* -764 -2 659 -3 328 -4 865
Liczba akcji (tys. szt.) 11 137,758 11 137,758 11 137,758 11 137,758
Zysk na akcję (zł) -0,051 -0,173 -0,053 -0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,069 -0,239 -0,299 -0,437
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej