7,2000 zł
-0,55% -0,0400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 534 1 837 3 013 2 549
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -979 -1 909 -418 -2 702
Zysk (strata) brutto (tys.) -722 -1 975 -474 -2 777
Zysk (strata) netto (tys.)* -757 -1 595 -746 -3 469
Amortyzacja (tys.) 151 169 158 150
EBITDA (tys.) -828 -1 740 -260 -2 552
Aktywa (tys.) 10 991 11 228 11 679 10 950
Kapitał własny (tys.)* 3 980 2 460 1 746 -139
Liczba akcji (tys. szt.) 10 984,758 10 984,758 10 984,758 10 984,758
Zysk na akcję (zł) -0,069 -0,145 -0,068 -0,316
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,362 0,224 0,159 -0,013
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej