1,0400 zł
-3,70% -0,0400 zł
Adatex SA (ADX)

Wyniki finansowe - ADATEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 667 1 144 764 1 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -232 -65 -60 -101
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -225 -67 -66 -105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -225 -64 -66 -105
Amortyzacja (tys. zł) 2 28 27 26
EBITDA (tys. zł) -230 -37 -33 -75
Aktywa (tys. zł) 1 168 1 814 5 382 7 359
Kapitał własny (tys. zł)* 1 152 1 063 997 892
Liczba akcji (tys. szt.) 9 501,800 9 501,800 9 501,800 9 501,800
Zysk na akcję (zł) -0,024 -0,007 -0,007 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,121 0,112 0,105 0,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej