1,0400 zł
-3,70% -0,0400 zł
Adatex SA (ADX)

Wyniki finansowe - ADATEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 439 -426 4 7
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 -236 -54 -85
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 -185 236 -356
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 -154 236 -356
Amortyzacja (tys. zł) 8 -7 5 4
EBITDA (tys. zł) 13 -243 -49 -81
Aktywa (tys. zł) 1 988 1 731 1 802 1 592
Kapitał własny (tys. zł)* 1 639 1 496 1 732 1 376
Liczba akcji (tys. szt.) 9 501,800 9 501,800 9 501,800 9 501,800
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,016 0,025 -0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,172 0,157 0,182 0,145
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej