1,0400 zł
-3,70% -0,0400 zł
Adatex SA (ADX)

Wyniki finansowe - ADATEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 777 916 470 49
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 360 17 -476
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 363 15 -478
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 334 2 -473
Amortyzacja (tys. zł) 13 12 19 11
EBITDA (tys. zł) 3 372 36 -465
Aktywa (tys. zł) 4 219 2 104 2 125 2 346
Kapitał własny (tys. zł)* 1 804 1 991 1 993 1 667
Liczba akcji (tys. szt.) 9 501,800 9 501,800 9 501,800 9 501,800
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,035 0,000 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,190 0,210 0,210 0,175
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej