1,0400 zł
-3,70% -0,0400 zł
Adatex SA (ADX)

Wyniki finansowe - ADATEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 24 67
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -199 -409
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -210 -412
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -210 -412
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 18
EBITDA (tys. zł) 0 -199 -391
Aktywa (tys. zł) 0 1 561 2 968
Kapitał własny (tys. zł)* 0 1 424 1 001
Liczba akcji (tys. szt.) 5 501,800 5 501,800
Zysk na akcję (zł) -0,038 -0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,259 0,182
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej