Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 387 100 385 190 410 922 383 025
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 35 815 32 320 17 340 24 913
Zysk (strata) brutto (tys.) 31 792 25 213 20 936 3 860
Zysk (strata) netto (tys.)* 24 701 20 929 15 071 8 371
Amortyzacja (tys.) 7 025 7 206 7 426 7 387
EBITDA (tys.) 42 840 39 526 24 766 32 300
Aktywa (tys.) 1 327 366 1 459 050 1 496 702 1 520 940
Kapitał własny (tys.)* 475 461 483 662 494 611 499 463
Liczba akcji (tys. szt.) 24 826,512 24 826,512 24 826,512 24 826,512
Zysk na akcję (zł) 0,995 0,843 0,607 0,337
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,151 19,482 19,923 20,118
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej