Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 246 164 393 383 412 652 452 663
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 082 12 382 11 394 14 908
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 354 9 763 11 148 11 012
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 585 7 587 8 353 9 766
Amortyzacja (tys.) 6 729 6 479 6 655 6 863
EBITDA (tys.) 25 811 18 861 18 049 21 771
Aktywa (tys.) 971 853 1 062 859 1 143 069 1 220 339
Kapitał własny (tys.)* 361 096 377 744 366 894 380 542
Liczba akcji (tys. szt.) 24 826,512 24 826,512 24 826,512 24 826,512
Zysk na akcję (zł) 0,587 0,306 0,336 0,393
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,545 15,215 14,778 15,328
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej