51,7600 zł
-5,99% -3,3000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 36 442 000 41 165 000 45 447 000 57 804 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 825 000 3 973 000 3 533 000 5 218 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 557 000 4 090 000 3 436 000 4 996 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 909 000 3 177 000 2 770 000 3 612 000
Amortyzacja (tys.) 1 328 000 1 497 000 1 400 000 1 447 000
EBITDA (tys.) 5 153 000 5 470 000 4 933 000 6 665 000
Aktywa (tys.) 101 268 000 106 754 000 123 006 000 122 140 000
Kapitał własny (tys.)* 47 457 000 51 707 000 54 612 000 57 088 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 6,801 7,428 6,476 8,445
Wartość księgowa na akcję (zł) 110,956 120,893 127,685 133,474
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej