63,3700 zł
2,19% 1,3600 zł
ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 102 262 000 110 270 000 74 621 000 75 424 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 431 000 12 575 000 5 370 000 5 583 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 19 950 000 13 345 000 6 352 000 4 998 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 16 371 000 9 006 000 4 590 000 3 464 000
Amortyzacja (tys.) 2 529 000 2 878 000 2 872 000 2 834 000
EBITDA (tys.) 21 960 000 15 453 000 8 242 000 8 417 000
Aktywa (tys.) 272 327 000 279 004 000 251 640 000 255 837 000
Kapitał własny (tys.)* 135 948 000 149 294 000 147 766 000 151 272 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 160 942,049 1 160 942,049 1 160 942,049 1 160 942,049
Zysk na akcję (zł) 14,101 7,757 3,954 2,984
Wartość księgowa na akcję (zł) 117,101 128,597 127,281 130,301
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej