82,8000 zł
0,36% 0,3000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 507 484 481 864 636 915 575 349
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 29 723 38 197 52 719 88 542
Zysk (strata) brutto (tys.) 20 078 28 646 43 611 304 310
Zysk (strata) netto (tys.)* 16 074 29 987 34 241 245 757
Amortyzacja (tys.) 23 102 23 297 22 859 22 900
EBITDA (tys.) 52 825 61 494 75 578 111 442
Aktywa (tys.) 2 747 980 3 018 449 3 371 533 4 351 586
Kapitał własny (tys.)* 1 378 027 1 417 468 1 497 867 1 720 103
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) 0,354 0,660 0,753 5,408
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,324 31,192 32,961 37,851
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej