71,8000 zł
-2,31% -1,7000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 705 14 842 18 137 13 990
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 006 2 096 5 671 -12 502
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 410 1 900 7 080 -10 890
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 142 898 5 497 0
Amortyzacja (tys. zł) 700 653 668 770
EBITDA (tys. zł) 3 706 2 749 6 339 -11 732
Aktywa (tys. zł) 0 379 525 385 207 388 472
Kapitał własny (tys. zł)* 0 111 621 117 614 99 991
Liczba akcji (tys. szt.) 17 932,392 17 932,392 18 255,581 18 255,581
Zysk na akcję (zł) 0,064 0,050 0,301 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 6,225 6,443 5,477
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej