71,8000 zł
-2,31% -1,7000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 980 10 974 19 031 14 519
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 951 4 777 6 262 1 812
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 291 1 985 7 086 2 129
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 101 1 354 5 374 1 927
Amortyzacja (tys. zł) 500 1 293 718 786
EBITDA (tys. zł) 2 451 6 070 6 980 2 598
Aktywa (tys. zł) 347 267 340 277 345 561 354 989
Kapitał własny (tys. zł)* 110 373 101 124 107 047 109 123
Liczba akcji (tys. szt.) 17 932,392 17 932,392 17 932,392 17 932,392
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,076 0,300 0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,155 5,639 5,969 6,085
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej