82,8000 zł
3,50% 2,8000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2002 IV Q 2003 I Q 2004 II Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 16 821 11 180
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 5 462 2 274
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 6 701 -123
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 5 054 108
Amortyzacja (tys.) 0 0 753 376
EBITDA (tys.) 0 0 6 215 2 650
Aktywa (tys.) 200 702 352 688 365 115 355 146
Kapitał własny (tys.)* 86 632 93 398 99 401 100 057
Liczba akcji (tys. szt.) 17 932,392 17 932,392 17 932,392 17 932,392
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,282 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,831 5,208 5,543 5,580
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej