82,8000 zł
0,36% 0,3000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 974 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 777 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 985 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 354 0
Amortyzacja (tys.) 116 0
EBITDA (tys.) 4 893 0
Aktywa (tys.) 340 683 53 449
Kapitał własny (tys.)* 101 512 5 929
Liczba akcji (tys. szt.) 17 932,392 17 932,392
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,661 0,331
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej