67,4000 zł
-0,88% -0,6000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2001 IV Q 2002 IV Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 974 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 777 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 985 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 354 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 116 0 0 0
EBITDA (tys.) 4 893 0 0 0
Aktywa (tys.) 340 683 53 449 200 702 352 688
Kapitał własny (tys.)* 101 512 5 929 86 632 93 398
Liczba akcji (tys. szt.) 17 932,392 17 932,392 17 932,392 17 932,392
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,661 0,331 4,831 5,208
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej