69,4000 zł
0,58% 0,4000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 826 943 987 006 887 950 714 665
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -22 274 41 181 49 613 54 265
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -30 485 30 904 37 573 43 822
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 359 24 016 16 647 36 990
Amortyzacja (tys. zł) 24 050 23 706 23 723 25 544
EBITDA (tys. zł) 1 776 64 887 73 336 79 809
Aktywa (tys. zł) 2 912 507 3 330 973 3 054 282 2 748 426
Kapitał własny (tys. zł)* 1 143 726 1 168 387 1 184 838 1 221 365
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) -0,822 0,528 0,366 0,814
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,168 25,711 26,073 26,877
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej