69,4000 zł
0,58% 0,4000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 632 571 668 410 751 455 746 813
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 035 -67 659 21 032 15 284
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 212 -81 627 7 908 2 701
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -338 -85 509 -3 463 100
Amortyzacja (tys. zł) 24 420 24 143 24 010 24 044
EBITDA (tys. zł) 39 455 -43 516 45 042 39 328
Aktywa (tys. zł) 2 751 017 2 661 608 2 664 264 2 746 639
Kapitał własny (tys. zł)* 1 268 454 1 183 417 1 181 062 1 180 882
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) -0,007 -1,882 -0,076 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,913 26,041 25,990 25,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej