67,4000 zł
-0,88% -0,6000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 458 977 363 024 507 484 481 864
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 68 649 28 924 29 723 38 197
Zysk (strata) brutto (tys.) 60 176 17 435 20 078 28 646
Zysk (strata) netto (tys.)* 49 890 14 595 16 074 29 987
Amortyzacja (tys.) 25 332 24 613 23 102 23 297
EBITDA (tys.) 93 981 53 537 52 825 61 494
Aktywa (tys.) 2 657 111 2 600 079 2 747 980 3 018 449
Kapitał własny (tys.)* 1 344 309 1 355 281 1 378 027 1 417 468
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) 1,098 0,321 0,354 0,660
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,582 29,823 30,324 31,192
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej