0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Wyniki finansowe - PLASMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 5 087 6 926
Kapitał własny (tys.)* 1 487 2 386
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,744 1,193
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej