0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Wyniki finansowe - PLASMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 930 1 680 1 167 27
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -751 -1 067 -758 -2 068
Zysk (strata) brutto (tys.) -806 -1 136 -818 -2 140
Zysk (strata) netto (tys.)* -738 -1 204 -818 -2 140
Amortyzacja (tys.) 753 694 659 672
EBITDA (tys.) 2 -373 -99 -1 396
Aktywa (tys.) 37 850 30 095 29 870 28 190
Kapitał własny (tys.)* 1 553 -41 -859 -2 999
Liczba akcji (tys. szt.) 5 491,743 5 491,743 5 491,743 5 491,743
Zysk na akcję (zł) -0,134 -0,219 -0,149 -0,390
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,283 -0,007 -0,156 -0,546
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej