0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Wyniki finansowe - PLASMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 882 3 043 1 877 6 325
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 006 -603 -927 -1 673
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 174 -737 -1 021 -1 829
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 084 -942 -1 114 -1 586
Amortyzacja (tys.) 1 180 1 180 1 171 885
EBITDA (tys.) 174 577 244 -788
Aktywa (tys.) 37 673 36 194 33 952 38 526
Kapitał własny (tys.)* 7 697 4 602 3 487 1 901
Liczba akcji (tys. szt.) 5 491,743 5 491,743 5 491,743 5 491,743
Zysk na akcję (zł) -0,197 -0,171 -0,203 -0,289
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,402 0,838 0,635 0,346
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej