0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Wyniki finansowe - PLASMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 682 1 913 1 468 807
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 514 -1 380 -2 039 -3 446
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 653 -1 587 -2 295 -3 673
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 642 -1 849 -2 308 -3 418
Amortyzacja (tys.) 1 200 1 200 1 168 1 251
EBITDA (tys.) -1 314 -180 -871 -2 195
Aktywa (tys.) 42 152 41 012 39 257 35 213
Kapitał własny (tys.)* 15 277 13 484 11 176 6 628
Liczba akcji (tys. szt.) 5 491,743 5 491,743 5 491,743 5 491,743
Zysk na akcję (zł) -0,481 -0,337 -0,420 -0,622
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,782 2,455 2,035 1,207
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej