1,6200 zł
1,25% 0,0200 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 318 4 030 3 928 3 362
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 393 503 656 414
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 407 481 659 322
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 318 408 512 231
Amortyzacja (tys. zł) 46 52 48 45
EBITDA (tys. zł) 439 555 704 459
Aktywa (tys. zł) 10 369 10 901 11 277 11 576
Kapitał własny (tys. zł)* 5 723 6 131 6 643 6 874
Liczba akcji (tys. szt.) 7 158,000 7 158,000 7 158,000 7 158,000
Zysk na akcję (zł) 0,044 0,057 0,072 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,800 0,857 0,928 0,960
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej