1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 575 2 252
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -338 -179
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -338 -179
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 5 526 5 997
Kapitał własny (tys. zł)* 2 388 2 209
Liczba akcji (tys. szt.) 5 454,546 5 454,546
Zysk na akcję (zł) -0,062 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,438 0,405
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej