1,6200 zł
1,25% 0,0200 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 302 3 655 4 087 3 006
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 74 277 270 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 221 241 265
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 176 182 206
Amortyzacja (tys. zł) 49 49 46 46
EBITDA (tys. zł) 123 326 316 354
Aktywa (tys. zł) 10 408 9 729 9 967 9 807
Kapitał własny (tys. zł)* 5 334 5 447 5 628 5 834
Liczba akcji (tys. szt.) 7 158,000 7 158,000 7 158,000 7 158,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,025 0,025 0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,745 0,761 0,786 0,815
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej