1,6200 zł
1,25% 0,0200 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 156 3 942 4 770 3 355
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 129 298 498 65
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 64 251 439 6
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 59 174 371 3
Amortyzacja (tys. zł) 56 51 50 50
EBITDA (tys. zł) 185 349 548 115
Aktywa (tys. zł) 10 972 10 062 10 422 10 457
Kapitał własny (tys. zł)* 4 939 5 113 5 484 5 344
Liczba akcji (tys. szt.) 7 158,000 7 158,000 7 158,000 7 158,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,024 0,052 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,690 0,714 0,766 0,747
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej