1,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 962 3 564 3 650 2 957
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 36 254 236 67
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 32 195 234 5
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 95 185 -1
Amortyzacja (tys. zł) 51 52 50 51
EBITDA (tys. zł) 87 306 286 118
Aktywa (tys. zł) 10 573 10 471 10 870 10 495
Kapitał własny (tys. zł)* 4 601 4 696 4 881 4 880
Liczba akcji (tys. szt.) 7 158,000 7 158,000 7 158,000 7 158,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,013 0,026 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,643 0,656 0,682 0,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej