38,7000 zł
0,52% 0,2000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Wyniki finansowe - POINTPACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 19 395 17 365 20 356 26 378
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 215 589 1 517 -348
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 336 309 740 -908
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 018 210 628 -727
Amortyzacja (tys.) 1 052 455 492 758
EBITDA (tys.) 2 267 1 044 2 009 410
Aktywa (tys.) 59 362 55 094 60 187 60 412
Kapitał własny (tys.)* 19 215 19 796 20 785 20 090
Liczba akcji (tys. szt.) 1 118,873 1 118,873 1 118,873 1 118,873
Zysk na akcję (zł) 0,910 0,188 0,561 -0,650
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,174 17,693 18,577 17,956
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej