38,7000 zł
0,52% 0,2000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Wyniki finansowe - POINTPACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 441 12 237 14 932 15 157
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 894 1 372 1 367 852
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 894 1 372 1 340 652
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 667 1 107 1 061 327
Amortyzacja (tys.) 131 178 391 -112
EBITDA (tys.) 2 025 1 550 1 758 740
Aktywa (tys.) 30 747 29 921 36 741 53 371
Kapitał własny (tys.)* 16 434 17 541 18 602 18 370
Liczba akcji (tys. szt.) 1 118,873 1 118,873 1 118,873 1 118,873
Zysk na akcję (zł) 1,490 0,989 0,948 0,292
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,688 15,677 16,626 16,418
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej